May 17, 2017

Pazarlama

 

 

Uluslararası pazarlamada başarılı olmanın üç temel unsuru vardır.

  • Hedef pazar olarak seçilen dış ülke tüketicilerinin gereksinim ve isteklerine uygun satılabilir mal ve hizmetlere sahip olmak,
  • İşletmeyi istediği sonuçlara ulaştıracak biçimde stratejileri tanımlayan, sorumlulukları belirleyen ve uygulama programlarını içeren yazılı bir pazarlama planına sahip olmak,
  • İşletmenin ürünlerini tüketiciye ulaştıracak etkin bir pazarlama örgütüne sahip olmak.

Bu üç unsurdan herhangi birinin eksikliği pazarlamada başarıyı engelleyebilir. Plan yapmak beraberinde uygulama sonuçlarının sorumluluğunu da paylaşmayı gerektirir. Bu nedenle, planı uygulayacak olanların planlama hazırlıklarında aktif rol alması riskin iki yönlü azaltılmasına neden olur. Başka bir deyişle, planı hazırlayanlarla uygulayanlar arasında tutarlı bir koordinasyon gereklidir. Bu koordinasyon için burdayız. İletişime geçmek için hiç beklemeyin.